Statements to Public

Home Statements to Public detail

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

17th May 2024

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကြီးကြပ်လက်မှတ်ပြုလုပ်ခြင်းကိစ္စ

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် သတ်မှတ်အထောက်အထား အချက်အလက်များပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကြီးကြပ် လက်မှတ်များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

 သို့ရာတွင် လာရောက်လျှောက်ထားသောအထောက်အထားအချက်အလက်များအား စိစစ် ရာ၌ တင်ပြရမည့်အထောက်အထားအချို့မှာ မူရင်း၏မိတ္တူမှန်မဟုတ်ဘဲ ပြင်ဆင်ထားသည့်စာရွက် စာတမ်းများဖြင့်တင်ပြမှုများကိုစိစစ်တွေ့ရှိရကာ ယင်းသို့တွေ့ရှိရသည့်ဖြစ်စဉ်အများစုမှာ တစ်ဆင့်ခံ ပွဲစားများဖြင့် လျှောက်ထားမှုများမှဖြစ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ကြီးကြပ်လက်မှတ်လာရောက်လျှောက်ထားရာတွင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသ ကြီး/ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးများသို့လည်းကောင်း၊ ရုံးချုပ်သို့လည်းကောင်း အချက် အလက်အထောက်အထားပြည့်စုံစွာဖြင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါက လျှောက်ထားကြပါရန်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လျှောက်ထားပါကလည်း မှန်ကန်သောအထောက် အထားများဖြင့်လျှောက်ထားကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။

ဌာနအနေဖြင့် အချက်အလက်အထောက်အထားပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက မည်သည့်အပိုအခ ကြေးငွေမျှပေးရန်မလိုဘဲ ကြီးကြပ်လက်မှတ်ကြေးကျသင့်ငွေကျပ် ၂၀၀၀၀/- တိတိကိုသာပေး သွင်းစေ၍ ၂ ရက်အတွင်း ကြီးကြပ်လက်မှတ်ကတ်များထုတ်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း အသိပေး အပ်ပါသည်။

ဆီတင်ယာဉ်ကြီးကြပ်လက်မှတ်ပြုလုပ်ရာတွင် ကျေနပ်မှုမရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ် များသို့တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်-

                             ၀၆၇ - ၃၄၁၁၂၈၂

                             ၀၆၇ - ၃၄၁၁၁၂၉

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန