လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ အမှတ်(၂)ရေနံချက်စက်ရုံ(ချောက်)ရှိ ရေနံချေး(၂၄၀၉၄၃) ဂါလန်နှင့် ဖယောင်းစစ်ကျကျန်ရည်(၄၁၆၈၉) ဂါလန်တို့အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံ(သံပရာကန်)မှ ထွက်ရှိသည့် ရေနံမီးသွေး (Petroleum Coke)ရောင်းချရန်အတွက် ရောင်းချမည့်ပုံစံနှင့်ဝယ်ယူသူမှ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၁) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(စလေ)၊ အမှတ်(၂) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(ကျွန်းချောင်း) အမှတ်(၄) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (မြောင်းတကာ)နှင့် အမှတ်(၅) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (ကန်ကြီးထောင့်)စက်ရုံများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ(Expression of Interest-EOI) တင်ပြရန် စိတ်ဝင်စားသည့် ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများမှ မေးမြန်းလိုသည့်အချက်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားမည့်အစီအစဉ်

၁။      လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ် (၁) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(စလေ)၊ အမှတ်(၂) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(ကျွန်းချောင်း)၊ အမှတ်(၄) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (မြောင်းတကာ)နှင့်  အမှတ်(၅) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (ကန်ကြီးထောင့်) စက်ရုံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ(Expression of Interest-EOI) တင်ပြရန် စိတ်ဝင်စားသည့် ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းများမှ မေးမြန်းလိုသည့်အချက်များအား အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ရှင်းလင်းပြောကြားမည်ဖြစ်ပါသည်-EOI_website_(EXPlan)

အမှတ်(၄)ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံ(မြောင်းတကာ)နှင့် အမှတ်(၅)ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံ (ကန်ကြီးထောင့်) တို့တွင် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ ( Expression of Interest – EOI) တင်သွင်းရမည့် အဆိုပြုလွှာပုံစံ

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အမှတ်(၁)ဓာတ်မြေ ဩဇာစက်ရုံ(စလေ)နှင့် အမှတ်(၂)ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံ(ကျွန်းချောင်း) တို့တွင် ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံအသစ်တည်ဆောက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ ( Expression of Interest – EOI) တင်သွင်းရမည့် အဆိုပြုလွှာပုံစံ