မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း(MOGE)

org2

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးအဖွဲ့

၁။      ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများအား ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၂။       ရေနံမြေဒေသအသီးသီး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၃။      မူဝါဒ၊ ဥပဒေများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း များကို ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊

၄။      မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၏ သတင်းအချက်အလက်များအား ICT  နည်းပညာ သုံးစွဲ၍ စုစည်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊

၅။      မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွင်း စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရင်းစစ်ကန့်ကွက်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများအလိုက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကြီးကြပ်ခြင်း၊

၆။      ပြည်တွင်းပြည်ပအစည်းအဝေးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့် ဒေသအတွင်း အဖွဲ့အစည်း များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညွှန်ကြားခြင်း၊

၇။      မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ဌာနအားလုံး၏ စီမံကိန်း စာရင်းအင်းများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၈။      မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေ၊ တူးဖော်၊ ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို တာ၀န်ယူ ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားရန်၊

စီမံရေးဌာန

၁။      နိုင်ငံခြားရေနံကုမ္ပဏီများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေခံစားရေး စာချုပ်များချုပ်ဆို၍ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရပါသည်။

၂။       နိုင်ငံခြားရေနံကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စများကို Steering Committee Meeting မှ အတည်ပြုချက်ရယူရေး ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

၃။      အစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှလိုအပ်သော အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ (၃)လပတ်၊ (၆)လပတ်  နှင့် နှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာများကို တင်ပြရပါသည်။

၄။      နိုင်ငံခြားရေနံကုမ္ပဏီများမှ သက်တမ်းတိုး၊ မြေဌားရမ်းခြင်းစသောကိစ္စရပ်များတွင် မြန်မာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

၅။      ကုန်းပိုင်းကမ်းလွန်လုပ်ကွက်များ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းတွင် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသား စွမ်းအင်မူဝါဒရေးဆွဲရေးဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ မူဝါဒဆိုင်ရာများကို ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ ရေနံဥပဒေ ရေးဆွဲရေး၊ ပြင်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

၆။      ရေနံရှာဖွေဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

တူးဖော်ရေးဌာန

 

၁။    ရေနံတွင်းတူးစက်များ၏ ရေနံတွင်းတူးဖော်မှုများကို သတ်မှတ်အနက်ပေသို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိ စေရန် အချိန်ပြည့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၂။     ရေနံတွင်းတူးဖော်နေစဉ် မလိုလားအပ်သောပြဿနာများမဖြစ်ပေါ်ရအောင် လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း၊

၃။    ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရခြင်း၊

၄။ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဆပ်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှ Operator ကုမ္ပဏီသည် ပစ္စည်း၀ယ်ယူမှုနှင့် ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းများအတွက် Technically လက်ခံနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းအနည်းဆုံးတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီကို လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ရေးသားပြုစုပြီးနောက် ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ဆက်လက်တင်ပြနိုင်ရန် နိုင်ငံခြား ရေနံကုမ္ပဏီများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ ပေးပို့ခြင်း၊

၅။ မော်တော်ယာဉ်များ CNG သုံးစွဲခွင့်ရရှိရေး စိစစ်တင်ပြခြင်း၊ လုပ်ငန်းများအား ဌာနခြင်းအလိုက် အင်ဂျင်နီယာချုပ်များထားရှိ၍ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ခြင်း၊

၆။   ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များစသည့် လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားရပါသည်။