၁။      လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ် (၁) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(စလေ)၊ အမှတ်(၂) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(ကျွန်းချောင်း)၊ အမှတ်(၄) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (မြောင်းတကာ)နှင့်  အမှတ်(၅) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (ကန်ကြီးထောင့်) စက်ရုံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ(Expression of Interest-EOI) တင်ပြရန် စိတ်ဝင်စားသည့် ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းများမှ မေးမြန်းလိုသည့်အချက်များအား အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ရှင်းလင်းပြောကြားမည်ဖြစ်ပါသည်-EOI_website_(EXPlan)