• မူလစာမျက်နှာ tender မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်နှင့...

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်နှင့်စက်အရံပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း


Tue 28-02-2023

မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်နှင့်စက်အရံပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း
Top