• မူလစာမျက်နှာ tender စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း (၁၇ /၂၀၂၂...

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း (၁၇ /၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)


Thu 19-01-2023

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း (၁၇  /၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)
Top