• မူလစာမျက်နှာ tender စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြ...

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) ( ၃၈ / ၂၀၂၂-၂၀၂၃)


Fri 20-01-2023

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။
Top